Contact

Het verschil tussen kennismaking en advies

Stap 1

Graag maken wij eerst kennis met elkaar. Tijdens dit kennismakingsgesprek orienteren wij ons op  je wensen en in hoofdlijnen op je situatie. Op basis daarvan maken wij een inschatting of je wensen haalbaar zijn en wanneer dat zo is of ons kantoor je daarbij zou kunnen begeleiden. Wanneer dit zo is,  leggen wij onze werkwijze uit. Deze eerste stap noemen wij de “orientatie”. Deze kennismaking is voor ons beiden geheel vrijblijvend. Voor deze kennismaking berekenen wij geen kosten. De inschatting die wij tijdens deze kennismaking uitspreken is globaal van aard. Wees dus bij je verdere beslissingen rondom de financiering van je woning voorzichtig en baseer je hierbij niet uitsluitend  op onze inschatting tijdens dit kennismakingsgesprek.

Stap 2

Wanneer je tevreden bent over het eerste contact en wij op basis van de algemene informatie denken dat verder onderzoek naar de mogelijkheden om je wensen te realiseren zinvol is,volgt de tweede stap: de stap waarin wij komen tot een gedetailleerd advies, dat op je situatie is afgestemd.


Voordat wij starten met de werkzaamheden die leiden tot het advies, vragen wij je ons formeel opdracht te geven dit advies op te stellen en je vervolgens eventueel te begeleiden bij de aanvraag voor de financiering. Deze opdracht heet formeel Overeenkomst van Opdracht. Vanaf het moment dat deze overeenkomst bestaat, moeten wij ervoor instaan dat de adviezen die wij je  geven op dat moment goed aansluiten bij je specifieke situatie zoals je die ons hebt geschetst.

Contactformulier

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.