Hypotheekvormen

Een hypotheek kan gedurende de looptijd van de hypotheek worden afgelost of uiterlijk bij de verkoop van de woning. Wat een verstandige hypotheekvorm is, is erg afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de door jouw gewenste betalingsverplichting of te wel maandlast.

Het is goed om je te realiseren dat een hypotheek kan ook bestaan uit een combinatie van de onderstaande hypotheekvormen.Hieronder lichten we de drie meest voorkomende hypotheekvormen van dit moment toe.

Aflossingsvrije hypotheek

De naam aflossingsvrij is eigenlijk helemaal niet goed. Een hypotheek moet namelijk altijd afgelost worden! Zoals we hierboven al aangeven: je kunt een hypotheek aflossen tijdens, aan het einde van de looptijd of bij verkoop van de woning. Afgelost wordt er altijd! Het is wel goed om je dat te beseffen. Je zou beter over een uitgestelde aflossing kunnen spreken. Je hoeft tijdens de looptijd alleen maar rente te betalen.

 • Lagere betalingsverplichting en dus lagere maandlasten.
 • Gelijkblijvend belastingvoordeel (zolang er recht is op renteaftrek)
 • Op langere termijn ben je duurder uit omdat je tijdens de hypotheek rente blijft betalen over het uitstaande bedrag van het volledige hypotheekbedrag (als je niet extra aflost).
 • Het verlies van het recht op renteaftrek als je jouw eerste hypotheek nu afsluit of na 2013 hebt afgesloten (het nieuwe hypotheekregime).
 • Het verlies van renteaftrek na 2031 als je al een hypotheek of een deel daarvan hebt afgesloten voor 2012 en daarmee onder het overgangsrecht valt (het oude hypotheekregime).
 • Meer risico op langere termijn: De kans dat de rente tijdens de looptijd hoger wordt door het vervallen van de rentevast periode. Het zogenoemde renterisico.
 • Meer risico op langere termijn: Aflossen bij de verkoop van de woning zal vaak geen problemen oplevert tenzij de waarde van de woning lager ligt dan de af te lossen bedrag aan hypotheek (het onderwater staan van de woning).
 • Meer risico op langere termijn: Het kan zijn dat je aan het einde van de looptijd een lager inkomen hebt door bijvoorbeeld pensioen. Als je wilt blijven wonen in jouw woning en de hypotheek wilt verlengen

Annuïteiten- hypotheek

Typerend voor een annuïteitenhypotheek is de constante bruto hypotheeklast zolang het te betalen rente percentage gelijk blijft. In de beginjaren wordt hoofdzakelijk rente betaald en slechts weinig afgelost. De laatste jaren is de verhouding omgekeerd (veel aflossing en weinig rente). Hierdoor zal de netto hypotheeklast geleidelijk stijgen doordat het rentebestanddeel dat jaarlijks fiscaal aftrekbaar is steeds kleiner is. 

 

Omdat de eerste jaren weinig wordt afgelost daalt de schuld slechts langzaam. Relatief gezien wordt over de gehele looptijd aanzienlijk meer rente betaald dan bij een lineair afgeloste lening. 

 • Gelijkblijvende maandlasten.
 • Je hebt aan het einde van de looptijd de woning (voor een deel) vrij hebt van hypotheek.
 • Bij deze hypotheekvorm heb je recht op renteaftrek.
 • Netto lasten stijgen in de loop van de jaren.
 • Dalend belastingvoordeel omdat de restschuld daalt.

De maandlast en daarmee de betalingsverplichting aan de bank van deze hypotheekvorm is hoger dan bij de aflossingsvrije hypotheek. Je betaalt immers een bedrag aan aflossing zodat je aan het einde van de looptijd de woning (voor een deel) vrij hebt van hypotheek.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek ligt de nadruk op de aflossing van de lening. Doordat de schuld sterk afneemt, is ten opzichte van andere aflossingsvormen het te verwachten belastingvoordeel lager. Bij dit systeem liggen zowel de bruto als netto hypotheeklasten in het begin van de looptijd het hoogst. Wel zullen deze lasten geleidelijk dalen.
Over de gehele looptijd van de lening gezien, wordt door de structuur van het aflossingspatroon (in vergelijking met andere constructies) bij een lineair afgeloste hypotheek de minste rente betaald.

 • Dalende netto maandlast.
 • Je hebt aan het einde van de looptijd de woning (voor een deel) vrij hebt van hypotheek.
 • Dalend renterisico.
 • Bij deze hypotheekvorm heb je recht op renteaftrek.
 • Bij aanvang hoge maandlasten.
 • Meestal lagere maximale hypotheek mogelijk dan bij andere vormen.
 • Dalend belastingvoordeel omdat de restschuld daalt.

De maandlast en daarmee de betalingsverplichting aan de bank van deze hypotheekvorm is hoger dan bij de aflossingsvrije hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Je betaalt tijdens de looptijd een vast bedrag aan aflossing die de eerste helft van de looptijd hoger is dan die van de annuïteitenhypotheek. 

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.