Wat als het leven tegenzit?

Een hypotheek is niets meer en niets minder dan een groot geldbedrag dat je voor een heel lange tijd gaat lenen. De lening moet je in alle gevallen terugbetalen. Daarnaast moet je over het geleende bedrag rente betalen.

Samen met de adviseur en de geldverstrekker maak je een inschatting of jij en je partner in staat zijn om niet alleen nu maar ook in de toekomst de lasten van de hypotheek te betalen. Of je dat nu kunt betalen is goed te onderzoeken. Maar of dit ook geldt voor de toekomst is minder zeker. Er kunnen zich immers veranderingen in je leven voordoen waardoor je de lasten van de hypotheek niet meer zo gemakkelijk of helemaal niet kunt blijven dragen. Een aantal voorbeelden:

  • Een van de partners kan werkloos worden, bijvoorbeeld doordat de onderneming failliet gaat. Kan er weer een nieuwe baan tegen minimaal hetzelfde salaris worden gevonden?
  • Je kunt langdurig ziek worden.
  • Je kunt door een verkeersongeval arbeidsongeschikt raken. Ben je hier zelf “schuldig” aan, dan krijg je te maken met een forste terugval in je inkomen.
  • Komen er kinderen in het gezin dan zal mogelijk de behoefte zijn dat één of beide partners minder uren gaan werken.
  • De relatie kan stuk lopen. Dat kan niet alleen betekenen dat een inkomen wegvalt, maar ook dat één van de partners de woning waarschijnlijk zal verlaten en op zoek moet gaan naar een andere woning die ook weer woonlasten zal hebben.
  • Vroegtijdig overlijden van een van de partners.
  • Misschien dat één of beide partners voordat de schuld volledig is terugbetaald met pensioen gaat. Mogelijk dat dit pensioen (veel) lager is dan het inkomen dat werd verdiend. Wanneer de hypotheeklasten gelijk blijven, is het maar de vraag of deze met het lagere pensioen nog gemakkelijk zijn op te brengen.

Het is belangrijk dat je realistisch bent dat ook jij gewoon pech kunt hebben. Door hiermee tijdig rekening te houden is het mogelijk de financiële gevolgen van deze risico’s op te vangen.

Weten hoe dan nu geregeld is bij jou? Maak eens een afspraak voor een Financiële Foto. Je weet dan precies waar je staat en je kunt dan stappen zetten om financiële rust te krijgen.

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.