Trouwen, samenwonen en testament

Wanneer je trouwt, verbindt de wet hieraan automatisch een aantal juridische gevolgen. Bijvoorbeeld het ouderlijk gezag over de kinderen, het ontstaan van een gemeenschappelijk vermogen en de rechten van de ene echtgenoot op het aanwezige vermogen na het overlijden van de andere echtgenoot.

Je kunt op verschillende manieren in het huwelijksbootje stappen:

 1. “Gewoon” en dat is sinds 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Hierbij blijven de bezittingen en schulden die jouw partner of jij voor het huwelijk hadden van jezelf. Bezittingen of schulden die jullie vanaf jullie trouwdag opbouwen die zijn dan van jullie beiden.
 2. Het “oude gewoon”. Tot 2018 trouwde iedereen in algehele gemeenschap van goederen. Als je zicht dus even was vertroebeld door de roze bril, dan kon het maar zo zijn dat je in een keer aansprakelijk was voor de helft van een grote schuld of dat je de helft van je vermogen kwijt was aan je nieuwe liefde. Als dit is wat je wilt dan kun je dit nog steeds regelen maar dan moet je dat wel op papier laten zetten bij de notaris. Dit noemen we trouwen met huwelijkse voorwaarden.
 3. Je kun natuurlijk ook op andere huwelijkse voorwaarden trouwen waarbij je afspraken kunt maken tussen volledige vermogensmenging (zoals bij het oude gewoon) er ontstaat dan één volledig gezamenlijk vermogen als wel geen vermogensmenging, er ontstaat dan géén gezamenlijk vermogen en natuurlijk alles wat daar tussen zit.

Ongehuwd trouwen?

Je kunt natuurlijk prima gaan samenleven zonder te trouwen, maar zeker wanneer je samen een woning gaat kopen, is het verstandig om een samenlevingscontract op te stellen, waarin je met elkaar afspreekt hoe zaken geregeld moeten worden bij bepaalde gebeurtenissen.

Feitelijk kan je via een samenlevingscontract vrijwel alle zaken regelen die de wet regelt voor mensen die trouwen. Het verschil is dat je hiervoor zelf het initiatief moet nemen. Daarnaast kan je in een samenlevingscontract de afspraken meer “op maat” maken.

Een samenlevingscontract maak je via een notaris. Een dergelijk samenlevingscontract geldt ook tegenover derden.

Belangrijke zaken die je in een samenlevingscontract kan regelen zijn bijvoorbeeld:
 • Sta je samen op één adres ingeschreven, dan word je automatisch elkaars fiscaal partner. Dit kan in verband met de aftrek van de hypotheekrente aantrekkelijk zijn wanneer de inkomensverschillen tussen de partners groot zijn.
 • Ten aanzien van de hypotheek kun je afspraken maken over de vraag: o
  • Wie de rente en aflossing voor de hypotheek betaalt;
  • Wie bij verkoop profiteert van een eventuele waardestijging van het pand; o Wie welk deel van een eventuele restschuld van de hypotheek moet betalen.
  • Neemt één of beide partners deel aan een pensioenregeling dan kun je dit na het afsluiten van het samenlevingscontract melden aan de pensioenuitvoerder met wie je dan afspreekt dat wanneer de pensioendeelnemer overlijdt er een nabestaandenpensioen komt voor de achterblijvende partner.
  • Een samenlevingscontract is niet hetzelfde als een testament. In een samenlevingscontract kun je wel vastleggen welke gezamenlijke bezittingen jullie hebben. Komt één van beiden te overlijden? Dan erft de achterblijvende partner deze gezamenlijke spullen.

Om ervoor te zorgen dat jullie ook alle persoonlijke bezittingen van elkaar erven moet ieder een testament opstellen.

Een testament opstellen

Wanneer je overlijdt en je geen testament hebt, regelt de wet hoe de nalatenschap moet worden verdeeld. De wetgever regelt dus wie dan welk deel van jouw vermogen uit de erfenis ontvangt. Binnen grenzen kan je via een testament ervoor zorgen dat jouw erfenis anders wordt verdeeld dan op basis van de wettelijke regeling. Voor een testament zul je een beroep moeten doen op een notaris.
Onderwerpen die je in een testament onder meer kunt regelen zijn:

 • Wie wil je als erfgenamen benoemen (bijvoorbeeld ook goede doelen)?
 • Wie van de erfgenamen ontvangt welk deel van de nalatenschap?
 • Wie zorgt er voor de minderjarige kinderen (voogdijregeling) en welke voorziening tref je voor de kosten van deze voogdij?
 • Wat moet er gebeuren met het vermogen dat je nalaat aan je kinderen als nadien de relatie tussen je kind en zijn/haar partner eindigt?
 • Het voorkomen dat de nalatenschap nihil wordt doordat de langstlevende in een verzorgingshuis moet worden opgenomen en de kosten hiervan zelf moet financieren.
 • Wie na het overlijden de afwikkeling van de erfenis gaat regelen?
 • Afspraken waardoor de erfbelasting voor de nabestaanden minder bedraagt dan zonder deze afspraken.

Woon je ongehuwd samen en gaan jullie samen een woning kopen, dan is het dus verstandig om zowel een samenlevingscontract als een testament via een notaris te laten opstellen. Het beste kun je dit doen vóórdat je de woning koopt en de hypotheek afsluit. Is dit er niet van gekomen? Geen probleem. Maar doe dat dan alsnog!
error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.