Verschil in financieringen

Het verschil tussen het financieren van een bestaande woning of een te bouwen woning

Maakt het verschil of je een lening van de bank wilt voor de aankoop van een bestaande woning of een lening om een woning te laten bouwen? Ja, dat maakt een groot verschil.

In de meeste gevallen waarin iemand een woning wil laten bouwen, is er al een woning. Voor de aankoop van deze woning is vaak ook al een lening afgesloten. Indien je in deze woning wilt blijven wonen totdat de nieuwe woning klaar is, dan krijg je tijdelijk te maken met dubbele lasten, te weten:

  • De hypotheeklasten van de woning waarin je woont.
  • De lasten van de lening die je aangaat om de aannemer te betalen die de nieuwe woning bouwt. Dit proces gaat als volgt: Met de bank kom je overeen dat deze een lening verstrekt voor het totale bedrag dat je denkt nodig te hebben voor de kosten van de nieuwe woning. De bank leent je dit bedrag onder de voorwaarde dat, wanneer de nieuwe woning klaar is, je daar gaat wonen en je oude woning verkoopt en de lening die op die woning rust aflost. De bank stort het volledige bedrag voor de bouw van de nieuwe woning op een aparte rekening (bouwdepot). Uit dit bedrag kun je dan telkens de facturen betalen die de aannemer je stuurt tijdens de bouw. Over het bedrag op deze rekening krijg je van de bank rente en over het bedrag dat je opneemt om de aannemer te betalen betaal je rente.
Bij het financieren van een nieuwbouw woning ontstaan er onzekerheden die je bij de koop van een bestaande woning niet hebt. Onder meer:
  • Wanneer de nieuwe woning “klaar” is moet je je “oude” woning verkopen. Hoelang duurt dat en is de verkoopprijs nog ongeveer wat je in gedachten had toen je met de nieuwbouw begon?
  • De kosten van materialen en arbeid kunnen in korte tijd sterk stijgen. Voor wiens risico komen deze kostenstijgingen? Voor het risico van de aannemer of voor jou als opdrachtgever?
  • De aannemer kan tussentijds failliet gaan. Hoe zit het dan met het afbouwen van de woning. En wie gaat betalen indien de failliete aannemer bij de bouw fouten heeft gemaakt?
  • Wanneer tijdens de bouw “meerwerk” gaat ontstaan, is dat dan nog te financieren?

Het financieren van een woning die je zelf laat of gaat bouwen is mogelijk, maar het is toch echt anders dan de financiering van een bestaande woning.
error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.